Now showing items 1-1 of 1

    • Yazınsal çeviride biçem aktarımı sorunu 

      Yazınsal metinlerin başlıca özelliği çok katmanlılıktır. Yazarın bilgi ve kültür dağarcığı, yaşadığı toplumun, ait olduğu sınıfın özellikleri, eğitimi, düşünce yapısı vb. çok sayıda unsur yapıtını doğrudan etkilemektedir. ...