Collections in this community

  • Üniversite Yayınları Koleksiyonu [14]

    Üniversitemiz Yayın Komisyonu tarafından basımı / yayımı gerçekleştirilen ders kitabı, yardımcı ders kitabı, araştırma raporları vb. eserlerin açık erişim sürümleri.

Recent Submissions