Bu bölümdeki koleksiyonlar

  • Üniversite Yayınları Koleksiyonu [16]

    Üniversitemiz Yayın Komisyonu tarafından basımı / yayımı gerçekleştirilen ders kitabı, yardımcı ders kitabı, araştırma raporları vb. eserlerin açık erişim sürümleri.

Güncel Gönderiler